POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w serwisie internetowym https://stayproductive.eu/ („Serwis”) jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w serwisie internetowym https://stayproductive.eu/ („Serwis”) jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Organizator zbiera dane osobowe Użytkowników:

  • w trakcie zapisu na webinaria dotyczące tematyki Modern Workplace lub Azure oraz podczas ich trwania,
  • w przypadku pobierania przez Użytkowników treści udostępnionych przez Organizatora,

Bez podania danych osobowych wymaganych w danym formularzu nie jest możliwe uzyskanie przez Użytkownika dostępu do – odpowiednio – webinarium, lub pobrania udostępnionych przez Organizatora treści. Podawanie innych danych osobowych, w tym również podczas trwania webinarium, jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane w formularzu zapisu na webinarium oraz udostępniane podczas jego trwania Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu organizacji, przeprowadzenia i udokumentowania webinarium oraz wykonania wszystkich usług związanych z webinarium, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez wysłanie wypełnionego formularza, w tym w celu: zapewnienia Użytkownikowi możliwości uczestnictwa w webinarium na żywo, odpowiedzi na pytania i zagadnienia poruszone podczas webinarium, udostępnienia materiałów w zakresie tematyki poruszonej na webinarium, kontaktu mailowego i/lub telefonicznego z Użytkownikiem w celu szerszego omówienia tematyki poruszonej na webinarium oraz przedstawienia dedykowanej oferty rozwiązań firmy Microsoft odpowiadających na zapotrzebowanie Użytkownika wraz z informacją o podmiotach, u których, zgodnie z wymogami Partnera, Użytkownik może nabyć te rozwiązania. Użytkownik zapisując się na webinarium, poprzez wybranie przycisku „Zapisz się” wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail oraz na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym wykonywanie połączeń telefonicznych na podany przez Użytkownika numer telefonu, w zakresie koniecznym do wykonania wszystkich usług związanych z webinarium, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez Organizatora przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z usługi webinarium. W przypadku cofnięcia zgody Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w webinarium.

W związku ze specyfiką webinariów, jak wydarzeń online oraz specyfiką platformy, na której odbywają się webinaria, informacje o uczestnikach webinariów, w tym wypowiedzi podczas webinarium mogą być dostępne dla innych uczestników.

Dane osobowe podane w formularzu pobrania treści udostępnionych przez Organizatora dotyczących tematyki Modern Workplace (Analiza Biznesowa) lub AzureOrganizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu pełnego wykonania usługi pobrania tych treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez wysłanie wypełnionego formularza, w tym w celu dostarczenia tych treści Użytkownikowi oraz kontaktu mailowego (a jeżeli Użytkownik podał w formularzu numer telefonu – również telefonicznego) z Użytkownikiem, w celu dokładniejszego omówienia tematyki poruszonej w pobranych materiałach oraz przedstawienia dedykowanej oferty rozwiązań firmy Microsoft odpowiadających na zapotrzebowanie Użytkownika, wraz z informacją o podmiotach u których, zgodnie z wymogami Partnera, Użytkownik może nabyć te rozwiązania. Użytkownik pobierając treści, poprzez wybranie przycisku „Pobierz” wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail oraz na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym wykonywanie połączeń telefonicznych na podany przez Użytkownika numer telefonu, w zakresie koniecznym do pełnego wykonania przez Organizatora usługi pobrania treści, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez Organizatora przed cofnięciem zgody.

W związku z tym, że Serwis powstał w ramach współpracy Organizatora z Microsoft Ireland Operations Limited (dalej: „Partner”), w zakresie której Microsoft współfinansuje przedsięwzięcia marketingowe mające na celu promowanie produktów, rozwiązań i usług Microsoft, dane zebrane przez Organizatora w ramach funkcjonalności Serwisu mogą być również przetwarzane, w tym przekazywane, do Partnera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykazania efektywności przeprowadzonej kampanii marketingowej. Dane osobowe przekazane na tej podstawie do Partnera będą przetwarzane przez tego Partnera, jako odrębnego administratora, na zasadach określonych w polityce prywatności Partnera.

Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie przeprowadzenia webinarium lub udostępniania treści, Partner, podmioty współpracujące w zakresie obsługi Serwisu, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Portal internetowy https://stayproductive.eu („Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, w zakresie wskazanym poniżej. Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies w Serwisie wyróżnić można ich następujące rodzaje:

  • „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt, czy też źródła ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu.

Serwis wykorzystuje cookies google-analytics.com służące do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/

„reklamowe” pliki cookies,

Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) reklamowych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.